Onze school

De belangrijkste pijlers van ons onderwijs zijn de basisbehoeften geformuleerd door Prof. Dr. Luc Stevens: relatie, competentie en autonomie. Deze basisbehoeften zijn in de vorm van een uniek kind spelend met 3 vogels in het schoollogo zichtbaar gemaakt.

RELATIE: IK HOOR ERBIJ
COMPETENTIE: IK KAN HET
AUTONOMIE: IK KAN HET ZELF

Eigentijds onderwijs en kleinschaligheid.
Basisschool st. Theresia is een school die hard werkt aan onderwijsontwikkelingen. Het doel is een school zijn waar kinderen begeleid worden vanuit de kernwaarden:

  • Samen
  • Ontwikkeling
  • Doelgericht
  • Betrokkenheid
  • Autonomie
  • Omgeving

Waar iedereen zich veilig voelt om op zijn eigen niveau te kunnen werken en ontwikkelen. Een school waarin we streven naar plezier in leren en werken, zowel voor kinderen, leerkrachten als ouders. Waar we kinderen in hun acht jaren basisonderwijs aan de hand houden en langzaam loslaten op hun weg naar het voortgezet onderwijs. Aandacht voor ieder kind met al zijn mogelijkheden en beperkingen is voor ons van groot belang. Leerkrachten hebben oog voor de onderwijsbehoeften van alle kinderen in hun groep.

Download onze schoolgids voor meer informatie.

De school
Het schoolgebouw dateert van 1951. De afgelopen jaren zijn diverse aanpassingen aan het gebouw gedaan. De indeling van de lokalen sluit aan bij onze visie op leren. Onze leerlingen ontmoeten elkaar geregeld. Op de bovenverdieping ligt onze schoolbibliotheek. In de school worden tevens naschoolse activiteiten gegeven, zoals muziekles door Harmonie Amicitia en culturele activiteiten door de ECI. Tevens worden er door logopediepraktijk Vallen logopedielessen gegeven.

We zijn een kleine school en hebben daardoor combinatiegroepen. Sinds 2018 mogen wij ons officieel een ‘Gezonde School’ noemen. Met dit vignet laten we zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. In 2018 hebben we het themacertificaat ‘Bewegen en Sport’ behaald en in 2020 het themacertificaat ‘Voeding’

Leerlingenraad

Waarom hebben wij een leerlingenraad?
• De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie van St. Theresia, zodat ze weten dat ze meetellen.
• Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
• Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
• Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
• De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
• Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
• De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
• Bevorderen van actief burgerschap.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
Een week voorafgaand aan de vergadering wordt in de klas een groepsgesprek gehouden. De vertegenwoordigers bespreken onder toeziend oog van de leerkracht ideeën van de klas. De vertegenwoordigers nemen deze ideeën mee naar het overleg. Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de oudervereniging, de medezeggenschapsraad of het team.

Leerkrachten

Sophie Scheepers

Groep 1-2

Sanne Stoks

Groep 1-2

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Lenny Crins

Groep 1-2

Medewerker zorgteam

Maandag t/m vrijdag

Kelly Koolen

Groep 5-6

Medewerker zorgteam

Maandag t/m vrijdag

Anouk van Melick

Groep 7-8

Medewerker zorgteam

Maandag t/m woensdag

Janneke Metternich

Maandag t/m woensdag

Ondersteunende taken

Groep 7/8 donderdag en vrijdag

Judith Hawinkels

Groep 3-4

Maandag en dinsdag

Susanne Bouten

Groep 3-4

Woensdag t/m vrijdag

Han Janssen

Waarnemend directeur

Dinsdag t/m vrijdag

José Thomassen

Administratief medewerkster

Donderdagochtend

Jos Heunen

Klusjesman

Nico Weerts

Vakleerkracht gym

Vrijdag

Evelien Sanders

Interieurverzorgster

Tina Penninx

Logopediste

 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?