Onze school

De belangrijkste pijlers van ons onderwijs zijn de basisbehoeften geformuleerd door Prof. Dr. Luc Stevens: relatie, competentie en autonomie. Deze basisbehoeften zijn in de vorm van een uniek kind spelend met 3 vogels in het schoollogo zichtbaar gemaakt.

RELATIE: IK HOOR ERBIJ
COMPETENTIE: IK KAN HET
AUTONOMIE: IK KAN HET ZELF

Visie op 21st century skills
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de zogenaamde ’21st century skills’ te weten: Creatief denken / Probleem oplossen / Computational thinking / Informatie vaardigheden / ICT basisvaardigheden / Mediawijsheid / Communiceren / Samenwerken / Sociale & culturele vaardigheden / Zelfregulering / Kritisch denken

Download onze schoolgids voor meer informatie.

De school
Het schoolgebouw dateert van 1951. De afgelopen jaren zijn diverse aanpassingen aan het gebouw gedaan. De indeling van de lokalen sluit aan bij onze visie op leren: onze leerlingen ontmoeten elkaar geregeld. Op de bovenverdieping ligt onze schoolbibliotheek. ln de school worden tevens naschoolse activiteiten gegeven, zoals muziekles door Harmonie Amicitia. Op woensdag wordt de directiekamer, tevens teamkamer, verhuurd aan logopediepraktijk Vallen. Vanwege de veiligheid van onze leerlingen zijn de deuren onder schooltijd gesloten.

Per 1 oktober 2019 telt de school 74 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. De meeste leerlingen komen uit het dorp. De komende jaren fluctueert het leerlingaantal tussen 75 en 85 leerlingen. ln algemene zin hebben wij, op grond van de kenmerken van de leerlingen, de volgende aandachtspunten: extra aandacht voor taal- leesonderwijs, extra aandacht voor begrijpend lezen en extra aandacht voor gedragsregulering in de vorm van lessen Rots en Water.

Leerkrachten

Sophie Scheepers

Groep 1-2

Lenny Crins

Groep 3-4

Kelly Koolen

Groep 5-6

Anouk van Melick

Groep 7-8

Judith Hawinkels

Lesgevende taken
Groep 1-8

Susanne Bouten

Lesgevende taken
Groep 1-8

Lisette Fraiquin-Geraedts

Directeur

Helma Gommans

Intern begeleider

José Thomassen

Administratief medewerkster

Jan Spee

Klusjesman

José Linssen

Tussenschoolse opvang

Mini Chorus

Tussenschoolse opvang

Marja van Dael

Tussenschoolse opvang

Logopedist
Evelien Sanders

Interieurverzorgsters

Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?
• De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie van St. Theresia, zodat ze weten dat ze meetellen.
• Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
• Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
• Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
• De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
• Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
• De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
• Bevorderen van actief burgerschap.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
Een week voorafgaand aan de vergadering wordt in de klas een groepsgesprek gehouden. De vertegenwoordigers bespreken onder toeziend oog van de leerkracht ideeën van de klas. De vertegenwoordigers nemen deze ideeën mee naar het overleg. Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de oudervereniging, de medezeggenschapsraad of het team.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?