Onze school

De belangrijkste pijlers van ons onderwijs zijn de basisbehoeften geformuleerd door Prof. Dr. Luc Stevens: relatie, competentie en autonomie. Deze basisbehoeften zijn in de vorm van een uniek kind spelend met 3 vogels in het schoollogo zichtbaar gemaakt.

RELATIE: IK HOOR ERBIJ
COMPETENTIE: IK KAN HET
AUTONOMIE: IK KAN HET ZELF

Eigentijds onderwijs en kleinschaligheid.
Basisschool st. Theresia is een school die hard werkt aan onderwijsontwikkelingen. Het doel is een school zijn waar kinderen begeleid worden vanuit de kernwaarden:

  • Samen
  • Ontwikkeling
  • Doelgericht
  • Betrokkenheid
  • Autonomie
  • Omgeving

Waar iedereen zich veilig voelt om op zijn eigen niveau te kunnen werken en ontwikkelen. Een school waarin we streven naar plezier in leren en werken, zowel voor kinderen, leerkrachten als ouders. Waar we kinderen in hun acht jaren basisonderwijs aan de hand houden en langzaam loslaten op hun weg naar het voortgezet onderwijs. Aandacht voor ieder kind met al zijn mogelijkheden en beperkingen is voor ons van groot belang. Leerkrachten hebben oog voor de onderwijsbehoeften van alle kinderen in hun groep.

Download onze schoolgids voor meer informatie.

De school
Het schoolgebouw dateert van 1951. De afgelopen jaren zijn diverse aanpassingen aan het gebouw gedaan. De indeling van de lokalen sluit aan bij onze visie op leren. Onze leerlingen ontmoeten elkaar geregeld. Op de bovenverdieping ligt onze schoolbibliotheek. In de school worden tevens naschoolse activiteiten gegeven, zoals muziekles door Harmonie Amicitia en culturele activiteiten door de ECI. Tevens worden er door logopediepraktijk Vallen logopedielessen gegeven.

Per 1 oktober 2020 telt de school 84 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Sinds 2018 mogen wij ons officieel een ‘Gezonde School’ noemen. Met dit vignet laten we zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. In 2018 hebben we het themacertificaat ‘Bewegen en Sport’ behaald en in 2020 het themacertificaat ‘Voeding’

Leerlingenraad

Waarom hebben wij een leerlingenraad?
• De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie van St. Theresia, zodat ze weten dat ze meetellen.
• Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
• Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
• Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
• De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
• Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
• De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
• Bevorderen van actief burgerschap.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
Een week voorafgaand aan de vergadering wordt in de klas een groepsgesprek gehouden. De vertegenwoordigers bespreken onder toeziend oog van de leerkracht ideeën van de klas. De vertegenwoordigers nemen deze ideeën mee naar het overleg. Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de oudervereniging, de medezeggenschapsraad of het team.

Leerkrachten

Sophie Scheepers

Groep 1-2

Lenny Crins

Groep 3-4

Kelly Koolen

Groep 5-6

Anouk van Melick

Groep 7-8

Judith Hawinkels

Lesgevende taken
Groep 1-8

Susanne Bouten

Lesgevende taken
Groep 1-8

Lisette Fraiquin-Geraedts

Directeur

José Thomassen

Administratief medewerkster

Jan Spee

Klusjesman

José Linssen

Tussenschoolse opvang

Noortje Versteegen

Vakleerkracht gym

Evelien Sanders

Interieurverzorgsters

Tina Penninx

Logopedist

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?