Onze school

Ons onderwijs
Ons onderwijs

Ons onderwijs

Motto: Leerprachtig

Missie:

Basisschool St. Theresia verzorgt regulier basisonderwijs op rooms-katholieke grondslag aan de kinderen van het prachtige Boukoul en omgeving vanaf 4 jaar tot en met het moment dat zij naar het voortgezet onderwijs of ander soort onderwijs uitstromen.

De school heeft een familiaire sfeer en we werken in combinatiegroepen, waar iedereen elkaar kent, we zorg hebben voor elkaar en we samen steeds voor iedereen het beste pad zoeken, zodat iedereen prachtig leert.

Visie:

Iedereen is geboren met meer of minder aanleg voor het een of het ander. De diversiteit van de mensheid vraagt om een inclusiviteit van het aanbod onderwijs om de kinderen voor te bereiden op hun toekomst.
Dit doen wij door de kinderen zo breed mogelijk inspirerende personen, beroepen en vaardigheden te laten ontmoeten. Hierdoor zullen de kinderen hun eigen talenten ontdekken, en zo de intrinsieke oerkracht van het leren aanwakkeren. Dit om het fundament voor een leven lang persoonlijk ontwikkelen aan te leggen.

 

Ons Logo:

Ons logo staat voor het vrije spelende kind dat vanuit de drie basisbehoeftes, relatie, competentie en autonomie ontwikket en opgroeit.

– Al onze kernbegrippen zijn hierop gefundeerd –

 

  1. Ontwikkeling

Iedereen leert op zijn eigen manier. Je maakt gebruik van je eigen kracht en zet die in om je uitdagingen zelf en samen te overwinnen, zodat je maximaal ontwikkelt tot wie je wilt en kunt zijn.

 

  1. Inclusiviteit

Iedereen doet mee met het programma van de groep en op het moment dat het niet lukt, krijg  je hulp of een andere taak of rol waardoor iedereen altijd inclusief meedoet.

 

  1. Toekomst

In de veranderende maatschappij groeien de kinderen van nu anders op dan de kinderen van jaren geleden. Door dit te koesteren, ontwikkelen de kinderen naar een prachtige toekomst die zij zelf kunnen vormen en voor henzelf en iedereen samen passend is.

 

  1. Intrinsieke kracht

Iedereen maakt het mee hoe iets wat eerder niet lukte nu wel lukt. Het prachtige gevoel wat uit intrinsieke kracht voortkomt op het moment dat iets voor het eerst lukt of kunt, is wat wij nastreven om met alle kinderen samen te beleven.

 

  1. Diversiteit

Iedereen is uniek. Iedereen is hoe hij is. Wij omarmen deze prachtige diversiteit, zodat wij met onze verschillen elkaar kunnen versterken en samen nog mooier kunnen opgroeien.

 

  1. Ontmoeten

Op het moment dat je elkaar ontmoet, ben je samen verantwoordelijk voor elkaar, om iedereen te helpen een betere versie van zichzelf te worden.

De school
Het schoolgebouw dateert van 1951. De afgelopen jaren zijn diverse aanpassingen aan het gebouw gedaan.

Op dit moment loopt op initiatief van de KLB (Kerngroep Leefbaar Boukoul) een haalbaarheidsonderzoek naar ‘het centrumplan’ waarin het doel is om een centrum te bouwen waar het onderwijs, het gemeenschapshuis ‘de Kamp’ en de kerk elkaar zullen ontmoeten, maar waar ook tevens ruimte wordt gecreëerd om starterswoningen in de kern van Boukoul te realiseren.

Jarenlang bestond de vrees dat de school op een dag zou moeten sluiten wegens een te kort aan leerlingen. Ons bestuur heeft aangegeven dat hier geen sprake zal zijn, hoe het leerlingaantal verloop ook zal zijn. De opheffingsnorm wordt niet over gesproken, doordat onze stichting uitgaat van een gemiddeld aantal leerlingen over alle scholen, en wij daarmee altijd boven eventuele opheffingsnormen zullen blijven. Dus nogmaals: wat er ook gebeurt, de Theresia zal blijven bestaan.

 

Leerlingenraad

Waarom hebben wij een leerlingenraad?
• De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie van St. Theresia, zodat ze weten dat ze meetellen.
• Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
• Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
• Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
• De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
• Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
• De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
• Bevorderen van actief burgerschap.

Leerkrachten

Twan Wilbers

Groep 7-8

Dinsdag t/m vrijdag

twanwilbers@swalmenroer.nl

Petra Bruijnen

Groep 3-4

Maandag t/m woensdag

petrabruijnen@swalmenroer.nl

Lieke Swinkels

Groep 1-2 A Maandag

Groep 1-2 B Dinsdag

liekeswinkels@swalmenroer.nl

Nicola Helgers

Groep 5-6

Maandagochtend en dinsdag

nicolahelgers@swalmenroer.nl

Marielle Bauer

groep 3-4

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

mariellebauer@swalmenroer.nl

Sophie Scheepers

Groep 1-2

sophiescheepers@swalmenroer.nl 

Sanne Stoks

Groep 1-2A, De Kikkers

Dinsdag t/m vrijdag

sannestoks@swalmenroer.nl

Lenny Crins

Groep 1-2B, De Draken

Medewerker zorgteam

Maandag t/m vrijdag

lennycrins@swalmenroer.nl

Kelly Koolen

Groep 5-6

Medewerker zorgteam

Maandag t/m vrijdag

kellykoolen@swalmenroer.nl

Anouk van Melick

Groep 7-8

Medewerker zorgteam

Maandag t/m woensdag

anoukvanmelick@swalmenroer.nl

Judith Hawinkels

Ondersteuning

Woensdag en donderdag

judithhawinkels@swalmenroer.nl

Han Janssen

Directeur

Dinsdag t/m vrijdag

hanjanssen@swalmenroer.nl

José Thomassen

Administratief medewerkster

Donderdagochtend

josethomassen@swalmenroer.nl

Nico Weerts

Vakleerkracht gym

Vrijdag

nico@move-easy.nl

Evelien Sanders

Interieurverzorgster

Tina Penninx

Logopediste

donderdagochtend

tinapenninx@vallenlogopedisten.nl

 

 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?