Ouders

Naast de inzet van het personeel is de inzet en betrokkenheid van ouders en verzorgers een onmisbare factor. In eerste instantie gaat dit natuurlijk over aangelegenheden betreffende het kind. Het is van cruciaal belang dat school en ouders het perspectief van de leer- en ontwikkelmogelijkheden van een kind gezamenlijk onderschrijven en ondersteunen.

De inzet van ouders
De inzet van ouders en vrijwilligers is verder van groot belang bij het goed laten functioneren van de school. Wij vragen geregeld hulp bij b.v. lezen, voorlezen, knutselactiviteiten of tijdens excursies. Voldoende extra hulp is essentieel voor bepaalde activiteiten.

Medezeggenschap (mr en gmr)
De wijze waarop leraren en ouders invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school is geregeld in de Wet medezeggenschap onderwijs (WMS). De leraren en ouders worden vertegenwoordigd door de medezeggenschapsraad (MR) De MR heeft algemene bevoegdheden zoals het recht op overleg, recht op initiatief en het recht op informatie. Bij verschillende onderwerpen heeft de MR advies- of instemminsrecht. De MR vergadert 6 keer per jaar.

Voor meer informatie kunt u de MR leden persoonlijk benaderen of mailen naar mrtheresiaboukoul@gmail.com

 

Oudervereniging
De Oudervereniging (OV) heeft als belangrijkste taak het organiseren samen met de leerkrachten van allerlei activiteiten. Zo organiseren zij onder andere: het Kerstviering, carnaval, schoolreisje, eindejaarsfeest, sportdag, musical groep 8 etc. Voor het organiseren van de diverse activiteiten worden werkgroepen samengesteld. Omdat we niet alles zelf kunnen regelen hebben we vaak hulp nodig van andere ouders om het evenement te kunnen laten slagen.

De doelstelling van de oudervereniging luidt als volgt: “een actieve bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen op school”. Natuurlijk staan zowel de oudervereniging als de school altijd open voor nieuwe en originele ideeën zolang ze de school en de leerlingen maar ten goede komen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Voorzitter: Joes Kierkels

Secretaris: Floor Noten: notenfloor@gmail.com

Penningmeester: Suzanne Schreurs

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?